Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG

"Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar yang Telah Ditetapkan Sesuai dengan Kewajiban dan Melakukan Perbaikan Terus Menerus.

Apabila Kami Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai dengan Peratuan Perundang-Undangan yang Berlaku"


     Hubungi